YaaSiin

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 32

Dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi kepada Kami.