YaaSiin

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 26

Dikatakan (kepadanya): 'Masuklah ke surga'. Ia berkata: 'Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui,