YaaSiin

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 21

ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu; dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.