Saba'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 8

Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah ataukah ada padanya penyakit gila?' (Tidak), tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh.