Saba'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 54

Dan diberi penghalang antara mereka dengan apa yang mereka inginkan sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang sepaham dengan mereka terdahulu. Sesungguhnya mereka dahulu (di dunia) dalam keraguan yang mendalam