Saba'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 52

dan (di waktu itu) mereka berkata: 'Kami beriman kepada Allah', bagaimanakah mereka dapat mencapai (keimanan) dari tempat yang jauh itu.