Saba'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 48

Katakanlah: 'Sesungguhnya Tuhanku mewahyukan kebenaran. Dia Maha Mengetahui segala yang gaib'.