Saba'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 47

Katakanlah: 'Upah apa pun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Upahku hanyalah dari Allah, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu'.