Saba'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 44

Dan Kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca dan sekali-kali tidak pernah (pula) mengutus kepada mereka sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun.