Saba'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 43

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang terang, mereka berkata: 'Orang ini tiada lain hanyalah seorang laki-laki yang ingin menghalangi kamu dari apa yang disembah oleh bapak-bapakmu', dan mereka berkata: '(Al Qur'an) ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan saja'. Dan orang-orang kafir berkata terhadap kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepada mereka: 'Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata'.