Saba'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 38

Dan orang-orang yang berusaha (menentang) ayat-ayat Kami dengan anggapan untuk dapat melemahkan (menggagalkan azab Kami), mereka itu dimasukkan ke dalam azab.