Saba'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 36

Katakanlah: 'Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan menyempitkan (bagi siapa yang dikehendaki-Nya), akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui'.