Saba'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 35

Dan mereka berkata: 'Kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak (daripada kamu) dan kami sekali-kali tidak akan diazab.