Saba'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 28

Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.