Saba'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 23

Dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkan-Nya memperoleh syafaat itu, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata: 'Apakah yang telah difirmankan oleh Tuhan-mu?' Mereka menjawab: '(Perkataan) yang benar', dan Dia-lah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar.