Saba'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 20

Dan sesungguhnya iblis telah dapat membuktikan kebenaran sangkaannya terhadap mereka lalu mereka mengikutinya, kecuali sebahagian orang-orang yang beriman.