Saba'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 2

Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang ke luar daripadanya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan Dia-lah Yang Maha Penyayang lagi Maha Pengampun.