Al-Ahzab

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 8

agar Dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka dan Dia menyediakan bagi orang-orang kafir siksa yang pedih.