Al-Ahzab

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 70

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar,