Al-Ahzab

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 62

Sebagai sunah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelum (mu), dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah.