Al-Ahzab

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 57

Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan.