Al-Ahzab

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 56

Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.