Al-Ahzab

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 44

Salam penghormatan kepada mereka (orang-orang mukmin itu) pada hari mereka menemui-Nya ialah: 'salam'; dan Dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka.