Al-Ahzab

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 42

Dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan petang.