Al-Ahzab

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 40

Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.