Al-Ahzab

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 29

Dan jika kamu sekalian menghendaki (keridaan) Allah dan Rasul-Nya serta (kesenangan) di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar.