Al-Ahzab

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 28

Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu: 'Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.