Al-Ahzab

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 27

Dan Dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka, dan (begitu pula) tanah yang belum kamu injak. Dan adalah Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu.