Al-Ahzab

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 15

Dan sesungguhnya mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah: 'Mereka tidak akan berbalik ke belakang (mundur)'. Dan adalah perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungan jawabnya.