Al-Ahzab

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 13

Dan (ingatlah) ketika segolongan di antara mereka berkata: 'Hai penduduk Yatsrib (Madinah), tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu'. Dan sebahagian dari mereka minta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata: 'Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjaga)'. Dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanyalah hendak lari.