Al-Ahzab

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 12

Dan (ingatlah) ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata: 'Allah dan Rasul-Nya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya'.