As-Sajdah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 7

Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Yang memulai penciptaan manusia dari tanah.