As-Sajdah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 6

Yang demikian itu ialah Tuhan Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang,