As-Sajdah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 5

Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.