As-Sajdah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 24

Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami.