As-Sajdah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 22

Dan siapakah yang lebih lalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya Kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.