As-Sajdah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 21

Dan sesungguhnya Kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat (di dunia) sebelum azab yang lebih besar (di akhirat); mudah-mudahan mereka kembali (ke jalan yang benar).