As-Sajdah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 16

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.