As-Sajdah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 11

Katakanlah: 'Malaikat maut yang diserahi untuk (mencabut nyawa) mu akan mematikan kamu; kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.