Luqman

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 9

Kekal mereka di dalamnya; sebagai janji Allah yang benar. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.