Luqman

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 5

Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.