Luqman

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 3

menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.