Luqman

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 26

Kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan yang di bumi. Sesungguhnya Allah Dia-lah Yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji.