Luqman

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 24

Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, kemudian Kami paksa mereka (masuk) ke dalam siksa yang keras.