Ar-Ruum

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 6

(sebagai) janji yang sebenar-benarnya dari Allah. Allah tidak akan menyalahi janji-Nya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.