Ar-Ruum

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 58

Dan sesungguhnya telah Kami buat dalam Al Qur'an ini segala macam perumpamaan untuk manusia. Dan sesungguhnya jika kamu membawa kepada mereka suatu ayat, pastilah orang-orang yang kafir itu akan berkata: 'Kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka'.