Ar-Ruum

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 52

Maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka itu berpaling membelakang.