Ar-Ruum

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 5

karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.