Ar-Ruum

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 26

Dan kepunyaan-Nyalah siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Semuanya hanya kepada-Nya tunduk.