Ar-Ruum

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 25

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradah-Nya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu (juga) kamu keluar (dari kubur).